AKTUÁLNĚ Z KOBYLÍ:

V našem kostele se mohou konat bohoslužby v omezeném počtu 40 osob. Zájemci o účast na bohoslužbě v sobotu v 17.00 hodin a v neděli v 11.00 hodin se mohou zapsat v předsíni kostela, která je otevřena denně od 9.00 do 17.00 hodin.

Farnost Kobylí má už delší dobu duchovní pouto se sestrami Karmelitkami z Dačic, které se za nás modlí. Každý první pátek v měsíci se koná při mši svaté sbírka, která je určena pro sestřičky v klášteře a jednou za půl roku jim posíláme vybranou částku. Jsme jim moc vděční za duchovní podporu, které není nikdy dost.

Milí kobylští farníci,
chci vám všem vyjádřit poděkování za jakoukoliv pomoc a podporu naší farnosti.
Bez vaší obětavosti bychom jen stěží mohli plnit svěřené poslání. Děkuji také vám, kteří jako donátoři fondu PULS podporujete naši farnost. Dary donátorů pomáhají snížit příspěvek naší farnosti, kterým se podílíme na zajištění mezd pro kněze.

Na konci května jsme se sešli u kříže mezi vinohrady nad Kobylím, abychom prosili Pána Boha o potřebný déšť pro naši zemi. Hrozilo velké sucho.

Dne 7. října 2020 se v Olomouci konalo jednání Stálé rady ČBK. Její členové vyzývají věřící, aby se modlili růženec za ukončení pandemie COVID-19. Výzva viz níže.

Po roce jsme měli možnost se sejít a popovídat si. Ogrilovali jsme buřty, ochutnali vzorky vín, burčáku a dobré buchty, které napekly ženy. Atmosféra a počasí bylo krásné. Těšíme se na příští rok, že nás bude více.

Na faře v Kobylí se nejen uklidila půda po několika letech, ale začala náročná rekonstrukce střechy (výměna krytiny a krovů), která byla v havarijní stavu.