AKTUÁLNĚ Z VRBICE:


Při akci "Z kopca do kopca" 14. května se z prodeje občerstvení utržilo 95 500 Kč na okna kostela. Děkujeme všem, kteří jste se zapojili.

Výtěžek Tříkrálové sbírky na Vrbici činil 72 421 Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům.